Proszę o przetłumaczenie poniższego tekstu:

Święto Miłości znane jest również jako dzień świętego Walentego. Istnieje wiele przekazów o świętym Walentym, biskupie, który żył w III wieku. W tym okresie cesarz Klaudiusz II zabronił ślubów, twierdząc, że żonaci mężczyźni z wielką niechęcią wstępują do armii. Biskup Walenty potajemnie udzielał ślubów, łamiąc rozkazy cesarza, za co został uwięziony i skazany na śmierć.

Zwyczaj wiązania go z zakochanymi powstał prawdopodobnie w Anglii, gdzie początkowo był patronem par, które miały trudności w zawarciu związku małżeńskiego, np. z powodu mezaliansu.
Relikwie świętego Walentego przechowywane są głównie w Terni, miejscu jego urodzenia, a w Polsce w chełmińskiej farze.

1

Odpowiedzi

2012-08-12T20:41:54+02:00

Feiertag der Liebe ist auch   als Valentinstag bekannt. Es gibt viele Meldungen über den heiligen Walenty, Bischof, der im dritten Jahrhundert lebte. In dieser Zeit verbot Kaiser Claudius II Ehen und sagte, dass verheiratete Männer mit großer Abneigung Wider in die Armee eintreten. Bischof Valentin traute heimlich, somit brachte er de Bestimmungen des Kaisers, wofür  er gefangen  und zum Tode verurteilt wurde.

Die  Verknüpfung mit den Verliebten enstand wahrscheinlich in England, wo er zunächst der Schutzheilige für Paare war, die Schwierigkeiten
hatten, zum Beispiel wegen  Missheirat  ie Trauung zubekommen. 
Die Reliquien des Heiligen Valentin befinden sich vor allem in Terni, dem Ort seiner Geburt, und in Polen in
Pfarrkirche in Chelmno.