Odpowiedzi

2010-03-03T17:14:42+01:00
Scharakteryzuj rozmieszczenie opadów na Ziemi i przedstaw czynniki na nie wpływające.

Na rozmieszczenie stref o podobnej ilości opadów wpływa wiele czynnikó. Jednym z nich jest połóżenie geograficzne głównie szerokość geograficzna. Strefy o takich samych opadach rozciągają się właśnie równoleżnikowo, ponieważ duży wpływ na ilość opadów mają stosunki termiczne. Oprócz temperatury wpływ na ilość występujących opadów mają wiatry, odległość od zbiorników wodnych, prądy morskie, ukształtowanie powierzchni i rozkład jej form.
Najobfitsze opady charakteryzują strefę równikową. Strefa klimatu równikowego wybitnie wilgotnego. Występują tam ruchy konwekcyjne powietrza, temperatura cały rok utrzymuje się na podobnej wysokości ok. 25. Występują tu tzw. Deszcze zenitalne, które padają gdy słońce znajduje się w zenicie. Opady roczne to ok. 2000 mm. Descze w tej strefie padają cały rok, a nasilają się w okresach górowania Słońca nad równikiem, kiedy to kąt padania promieni słonecznych jest tu największy.
1 1 1
2010-03-03T17:15:41+01:00
Co do zróżnicowania opadów, to czynnikiem jest np. położenie geograficzne, głównie to szerokość geograficzna. Na ilość opadów ma wpływ także temperatura, stosunki termiczne. Oprócz tego, to wiatry, prądy morskie, odległość od zbiorników wodnych i ukształtowanie powierzchni.

Co do temperatury, to głównym czynnikiem jest oświetlenie Ziemi. Równie ważnym czynnikiem jest także wilgotność terenu(grunt suchy nagrzewa się w dzień i ochładza w nocy), przewodnictwo cieplne, pokrycia terenu szatą roślinną, bądź pokrywą śnieżną i stopień zachmurzenia ( przy pełnym pokryciu nieba chmurami teren się nagrzewa, a także słabo się ochładza, stąd wachania temperatury) .