Zad1. różnice wysokości między szczytem Europy i najgłębsze depresję.


zad2.Kture łańcuchy górskie otaczaję.
nizina węngierską-................
nizina pańską-.................
nizina rumuńska-...............

Zad.3 Skot wypływają żeki:
pat-................
dniestr-..............
ren-....................
ural-..................
wołka-................
dieprt-...............

1

Odpowiedzi

2010-03-03T17:22:48+01:00
–415
(–786) 4,61
(0,63cd, 0,16ce) Azja Izrael, Jordania, Syria najgłębsza depresja na świecie, rów tektoniczny, będący przedłużeniem rowu Morza Czerwonego; dnem rowu płynie rzeka Jordan, a najniższe części rowu wypełnia Morze Martwe i Jez. Genezaret; poziom powierzchni Morza Martwego ostatnio znacznie się obniża


tylko tyle dałam radę