Zad.1
Rozwiąż równianie
2(0,5x-1)=x+2
zad.2
Potrojona liczba m jest o 4 większa od połowy liczby m.Oblicz
zad 3.
Jeśli pewną liczbę zmniejszoną o 4 podwoimy,to otrzymamy 8.
Jaka to liczba.Oblicz
zad 4.Ile litrów wody należy dolać do pół litra 15% solanki,aby otrzymać 4% solankę??
Błagam pomóżcie;)

3

Odpowiedzi

2010-03-03T17:20:47+01:00
1. 2(0,5x-1)=x+2
1x-2=x+2
1x-x=2-2
0=0
2010-03-03T17:26:45+01:00
Zad.1
Rozwiąż równianie
2(0,5x-1)=x+2
1x-2=x+2
x-x=2+2
0=4

zad 2
3m +4=1/2m
3m-1/2m=4
2i1/2m=4/2,5
m=1,6

zad 4
(x-4)*2=8
2x-8=8
2x=8+8/
2x=16/2
x=8


Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-03T17:40:53+01:00
1
2(0,5x-1)=x+2
x-2=x+2
0=0

2.
3m=1/2m+4
6m=m+8
5m=8
m=8/5

3.

2(x-4)=8
2x-8=8
2x=16
x=8

4.

mr=0,5
Cp=15%
ms=?

ms=mr*Cp/100%
ms=0,5*15/100
ms=0,075

mw=05,-0,075=0,425

0,425-15
x-4

x=0,113