Żarówka o mocy 40 W podłączona do napięcia 220V pali się nie przerwanie przez rok. Oblicz :
a - natężenie płynącego przez nią prądu
b- opór drucika żarówki
c- zużytą w tym czasie energię
d- koszt tej energię przy stawce 70 gr./kWh
proszę o obliczenia potrzebuje to na jutro

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-03T17:22:35+01:00
P=40W
U=220V
k=0,70zł/kWh
t=365*24h=8760h
I=?
R=?
W=?
K=?
--------------------------------------------------------
a. P=U*I
I=P/U=40W/220V=0,18A
b. I=U/R
R=U/I=220V/0,18A=1222Ω
c. W=U*I*t=P*t=40W*8760h=350400Wh=350,4kWh
d. K=k*W=0,70zł/kWh*350,4kWh=245,28zł
2010-03-03T17:29:52+01:00
A-I= 40 W /220V= 0.(18)A
b-R=220V/40W= 5,5 Ohma
c-E= 220V* 0,(18)A*12=475,2kWh
d-475,2kWh * 0,70=332,64zł