Odpowiedzi

2010-03-03T17:24:20+01:00
2

Aby przyczynić się do zmniejszenia dziury ozonowej powinniśmy świadomie wybierać się na zakupy. I tak na przykład gdy chcemy kupić kosmetyki, omijamy dezodoranty zawierają freon, a wybieramy na przykład kosmetyki w kulkach lub kosmetyki ze specjalnymi aplikaturami. Kolejną ważną sprawą jest to by zadbać o zużyte lodówki zarówno te które wydzielają freon jak i te które są ulepszone i nie potrzebowały freonu. Taki sprzęt oddajemy do sklepów, które prowadzą zbiórki zepsutych maszyn. Poza tymi czynnościami dużo zależy również od władz, które odpowiednimi ustawami mogą wymusić na producentach zaprzestanie używania freonu w różnych produktach. Władze również mogłyby wywierać wpływ na inne kraje aby zaprzestały używania freonu.
1Zastosowania ozonu Woda w basenach
Jakość wody może być znacznie poprawiona a koszty mogą zostać zredukowane w odniesieniu do dłuższego czasu przy zastosowaniu systemów ozonowania w oczyszczaniu wody w basenach.
ozon jako leczenie(


Ozonoterapię stosuje się :
w leczeniu zapaleń układu oddechowego , moczowego , rozrodczego, pokarmowego
w dermatologii np. ropne głębokie zapalenie skóry, alergie
w okulistyce
w laryngologii
w stomatologii
coraz więcej jest doniesień wykorzystania tej terapii w onkologii.
TLEN
Tlen - pierwiastek chemiczny, niemetal z grupy tlenowców w układzie okresowym. Jest najbardziej rozpowszechnionym pierwiastkiem na Ziemi - zawartość tlenu w jej skorupie wynosi 45%. Stanowi też 20,95% objętości atmosfery ziemskiej.
Tlen jest niezbędnym pierwiastkiem w procesie oddychania ludzi zwierząt w procesie fotosyntezy tlen stosuje się w różnych zabiegach np. : w komorach hiperbarycznych do zabijania bakterii, w procesach spalania innych związków.
Tlen jest niezbędny w procesie oddychania, a także w większości procesów spalania prowadzących do wytworzenia energii. Oprócz tego stosuje się go w palnikach do cięcia i spawania metali, jest utleniaczem w wielu syntezach przemysłowych, stosuje się go do uszlachetnienia stali oraz jako utleniacz paliw rakietowych. Duże ilości tlenu zużywane są do wytwarzania wysokich temperatur w palnikach do spawania, cięcia i topienia trudno topliwych metali. W fazie ciekłej jest stosowany jako utleniacz paliwa rakietowego.
Tlen to główny składnik mieszanek gazów zabieranych w butlach przez nurków penetrujących zbiorniki wodne, alpinistów czy kosmonautów. Jest podawany także chorym w celu ułatwienia oddychania. Dopuszczalna dla człowieka bezpieczna zawartość tlenu w powietrzu waha się między 16% a 50%.
Medycyna już od dawna, doceniając duże znaczenie tlenu, wykorzystuje go w leczeniu chorób oraz podczas operacji. Wciąż jednak tlen używany jest do leczenia skutków, a nie przyczyn chorób. Przy zaburzeniach wywoływanych niedoborem tlenu, lekarze przepisują leki, które dostosowują organizm do funkcjonowania w jego deficycie. W efekcie prowadzi to jednak do wyczerpania serca i innych organów. A przecież najprostszym i najlepszym sposobem postępowania w takich przypadkach jest dostarczanie organizmowi zwiększonej ilości tlenu.

Tlen jest wykorzystywany przez organizmy zwierzęce do utleniania glukozy zawartej w organizmie:

C6H12O6 6 O2 6 CO2 6 H2O energia

Ponadto, tlen jest niezbędny w procesach spalania, wietrzenia skał, rdzewienia metali i butwienia szczątków organizmów żywych. Wykorzystuje się go m.in. do produkcji kwasów i uzyskiwania wysokich temperatur w palnikach acetylenowo-tlenowych.