Uzupełnij zdania :
Podczas spalania pierwiastków chemicznych w ........ powstają tlenki tych pierwiastków.W zaleznosci od rodzaju użytego pierwiastka chemicznego , powstają tlenki .......... lub .......... niemetali . Wreakcji chemicznej nazywanej reakcją ........... , tlen i inny pierwiastek są ............ a ........... to produkt reakcji chemicznej.

Napisz słownie przebieg reakcji chemicznej tlenu z :
A) wapniem
B) berylem

1

Odpowiedzi

2009-10-20T17:05:16+02:00
Podczas spalania pierwiastków chemicznych w TLENIE powstają tlenki tych pierwiastków. W zależności od rodzaju użytego pierwiastka chemicznego, powstają tlenki METALI lub TLENKI niemetali. W reakcji chemicznej nazwanej reakcją SYNTEZY , tlen i inny pierwiastek są SUBSTRATAMI a TLENEK to produkt reakcji chemicznej.