Ułóż i rozwiąż odpowiednie równania.
a)średnia arytmetyczna liczby x i liczby o 7 większej od x wynosi 20.
b)średnia arytmetyczna trzech liczb: liczby y , trzykrotności liczby y i liczby o 10 większej od y wynosi 16
c)do liczby 15 dodano liczbę y , a od liczby 51 odjęto y i otrzymano równe liczby .

DAJĘ NAJ

1

Odpowiedzi

2010-03-03T17:27:08+01:00
A)[x+(7+x)]/2=20-rownanie
40=2x+7
33=2x
x=33/2

b)[y+3y+(y+10)]/3=16-rownanie
(5y+10)/3=16
5y+10=48
5y=38
y=38/5

c)15+y=51-y-rownanie
2y=36
y=18
21 3 21