Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-03T18:41:14+01:00
Początki rozwoju rolnictwa były jednocześnie początkami wpływu człowieka na klimat. Aby uzyskać tereny pod uprawy, na wielu obszarach niszczono roślinność leśną, co przyczyniało się do wzrostu prędkości wiatru oraz zmian reżimu temperatury i wilgotności dolnej warstwy atmosfery. Zmieniała się także wilgotność gleby, parowanie i odpływy rzeczne. Wycinanie wielkich obszarów lasów równikowych zmniejsza również zawartość tlenu; prowadzi też do ekspansji terenów zurbanizowanych lub podatnych na erozję obszarów suchych, pustynnych. W efekcie zmieniają się właściwości fizyczne powierzchni planety i procesy pochłaniania lub odbijania energii słonecznej

Początki tzw. Ewolucji przemysłowej był kolejnym etapem wpływu człowieka na klimat. Spalanie paliw kopalnych dostarcza do atmosfery więcej gazów szklarniowych i pyłów. Gazy te zatrzymując wypromieniowanie ziemskie powodują wzrost temperatury powietrza, pyły mogą zaś hamować ..