Potrzebuję naprawdę wielkiej wręcz ogromnej pomocy;] Ogólnie z chemią nie mam problemów, ale te zadania mnie zgięły:/

Zadanie 1.
2 Al + 6 HCl -> 2 AlCl₃ + 3 H₂

napisz, ile moli każdego reagenta bierze udział w tej reakcji chemicznej.

Podaj, ile moli HCl potrzeba do:
a) przereagowania z 1 molem atomów glinu
b) otrzymania 6 moli cząsteczek wodoru

Zadanie 2.
Zapoznaj się z poniższą tabelą informującą o rozpuszczalności chlorku potasu w wodzie.

Temperatura(C) 20 30 40 50 80
Rozpuszczalność(g) 34,0 37,0 40,0 42,6 51,1

Odpowiedz na pytania:

a) Ile gramów KCl rozpuszcza się w 50 g H₂O w temperaturze 20C?
b) Ile gramów KCl znajduje się w 75 g nasyconego roztworu tej soli w temperaturze 50C?
c) Do jakiej temperatury należy podgrzać roztwór KCl, aby w 200 g wody rozpuścić 80 g tej soli?
Jaką ilość substancji rozpuszczonej zawiera roztwór nasycony?

Zadanie 3.

Przeprowadzono reakcję przebiegającą zgodnie z poniższym równaniem:

Zn + H₂SO₄ -> ZnSO₄ + H₂
granulki

-154,5 kJ
roztwór 10-procentowy

Odpowiedz na następujące pytania:
a) Jakie objawy towarzyszą tej reakcji?
b) Jak przebiega wymiana energii między układem reagentów a otoczeniem?
c) Jak zmieni się szybkość tej reakcji po zastosowaniu pyłu cynkowego zamiast granulek?
d) Jak zmieni się szybkość tej reakcji po użyciu roztworu kwasu 5-procentowego?
e) Co sądzisz o odwracalności tej reakcji przebiegającej w otwartej probówce>?
f) Co trzeba zrobić, aby stan reagentów w probówce mógł być opisany następującym równaniem:

Zn+ H₂SO₄ -><- ZnSO₄ + H₂

Zadanie 4.

Pewna reakcja chemiczna przebiega w obecności katalizatora w dwóch etapach:

etap I CO + NO2 -> CO2 + NO
etap II 2 NO + O2 -> 2 NO2

Podaj:
a) wzór katalizatora
b) wzór produktu przejściowego
c) równanie reakcji bez katalizatora
d) Jak katalizator wpływa na szybkość reakcji chemicznej? (ogólnie)

Zadanie 5.

Napisz równanie reakcji syntezy tlenku żelaza (III). Oblicz, ile dm3 tlenu potrzeba do otrzymania 1,8 g tego tlenku.

Zadanie 6.

Oblicz stężenie molowe roztworu wodorotlenku wapnia, wiedząc, że 0,5 dm3 tego roztworu zobojętnia 0,1 dm3 kwasu solnego o stężeniu 0,2 mol * dm⁻³.

Zadanie 7.

Zapoznaj się z zapisem dotyczącym dwóch atomów ⁶₃Li i ⁷₃Li. Napisz, które z poniższych zdań o tych atomach jest prawdziwe (P), a które fałszywe (F):

1.są izotopami
2.mają jednakową liczbę protonów
3.mają jednakową liczbę nukleonów
4.mają jednakową liczbę neutronów
5.mają różną liczbę elektronów

Wiedząc, że średnia masa atomowa litu wynosi 6,925 u, oblicz zawartość procentową obu tych rodzajów atomów w mieszaninie występującej w przyrodzie.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-03T18:11:10+01:00
Zadanie 1.
2 Al + 6 HCl -> 2 AlCl₃ + 3 H₂

napisz, ile moli każdego reagenta bierze udział w tej reakcji chemicznej.


Al - dwa mole
HCl - 6 moli


Podaj, ile moli HCl potrzeba do:
a) przereagowania z 1 molem atomów glinu

3 mole

b) otrzymania 6 moli cząsteczek wodoru

12 moli


Zadanie 2.
Zapoznaj się z poniższą tabelą informującą o rozpuszczalności chlorku potasu w wodzie.

Temperatura(C) 20 30 40 50 80
Rozpuszczalność(g) 34,0 37,0 40,0 42,6 51,1

Odpowiedz na pytania:

a) Ile gramów KCl rozpuszcza się w 50 g H₂O w temperaturze
20C?

17g

b) Ile gramów KCl znajduje się w 75 g nasyconego roztworu tej soli w temperaturze 50C?

R50*C - 42,6g/100gH2O

100g - 42,6g
75g - x
x= 31,95

Odp. W roztworze znajduje się31,95g

c) Do jakiej temperatury należy podgrzać roztwór KCl, aby w 200 g wody rozpuścić 80 g tej soli?

100g - x
200g - 80g
x = 40g - minimalna rozpuszczalność


Odp. Należy podgrzać do 40*C


Zadanie 3.

Przeprowadzono reakcję przebiegającą zgodnie z poniższym równaniem:

Zn + H₂SO₄ -> ZnSO₄ + H₂
granulki

-154,5 kJ
roztwór 10-procentowy


Odpowiedz na następujące pytania:
a) Jakie objawy towarzyszą tej reakcji?

Wydziela się bezbarwny gaz

Reszty nie wiem :/

b) Jak przebiega wymiana energii między układem reagentów a otoczeniem?
c) Jak zmieni się szybkość tej reakcji po zastosowaniu pyłu cynkowego zamiast granulek?
d) Jak zmieni się szybkość tej reakcji po użyciu roztworu kwasu 5-procentowego?
e) Co sądzisz o odwracalności tej reakcji przebiegającej w otwartej probówce>?
f) Co trzeba zrobić, aby stan reagentów w probówce mógł być opisany następującym równaniem:

Zn+ H₂SO₄ -><- ZnSO₄ + H₂Zadanie 5.

Napisz równanie reakcji syntezy tlenku żelaza (III). Oblicz, ile dm3 tlenu potrzeba do otrzymania 1,8 g tego tlenku.


4Fe + 3O2 = 2Fe2O3

96g - 160g
x -1,8g
x = 1,08g

32g - 1 mol
1,08g -x
x=0,03mola

1 mol - 22,4dm3
0,03mola - x
x = 0,672dm3


Odp. Należy użyć 0,672dm3 tlenuZadanie 6.

Oblicz stężenie molowe roztworu wodorotlenku wapnia, wiedząc, że 0,5 dm3 tego roztworu zobojętnia 0,1 dm3 kwasu solnego o stężeniu 0,2 mol * dm⁻³.

Ca(OH)2+ 2HCl = CaCl2 + 2 H2O

0,2mol - 1dm3
x - 0,1dm3
x = 0,02mola

1 mol - 36,5g
0,02mol - x
x = 0,73g

74g - 73g
x - 0,73g
x = 0,74g - masa Ca(OH)2 w roztworze

x - 1dm3
0,74g - 0,5dm3
x = 1,48g

1 mol - 74g
x - 1,48g
x = 0,02mol

Odp. Stężenie roztworu wynosi 0,02mol/dm3


Zadanie 7.

Zapoznaj się z zapisem dotyczącym dwóch atomów ⁶₃Li i ⁷₃Li. Napisz, które z poniższych zdań o tych atomach jest prawdziwe (P), a które fałszywe (F):

1.są izotopami
2.mają jednakową liczbę protonów (P)
3.mają jednakową liczbę nukleonów (F)
4.mają jednakową liczbę neutronów (F)
5.mają różną liczbę elektronów (F)


Niektórych zadań nie byłam w stanie zrobić (nie przerabiałam tego jeszcze) ale mam nadzieję, że chociaż tyle się przyda.
;)
1 5 1