Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-04T12:18:08+01:00
Stosunek wagowy (masowy) to nic innego jak porównanie mas pierwiastków będących w składzie danej substancji (związku). Trzeba porównać masy tych pierwiastków pomnożonych przez ich liczbę atomów w danym związku, a następnie podzielić przez siebie aby wynik wyszedł w postaci ułamka. Masy pierwiastków odczytujesz z układu okresowego np:
dla Ca = 40u = 40g/mol
dla Zn = 60u = 65g/mol
dla S = 32u = 32g/mol
dla O = 16u = 16g/mol

Podam przykłady:
Stosunek wagowy w tlenku miedzi (II) CuO:
Cu = 63g/mol, O = 16g/mol
zatem stosunek wagowy Cu/O:
63/16 ----> 63:16

Stosunek wagowy w tlenku potasu K2O:
K = 39g/mol, O = 16g/mol
stosunek K/O wynosi:
39 * 2/16 (pomnożyłem przez 2, ponieważ są 2 atomy potasu)
78/16 ----> 39:8

Stosunek wagowy pierwiastków w wodorotlenku sodu NaOH:
Na = 23g/mol, O = 16g/mol, H = 1g/mol
Stosunek wagowy Na/O/H wynosi:
23:16:1

Stosunek wagowy w chromianie (VII) potasu K2Cr2O7:
K = 39g/mol, Cr = 52g/mol, O = 16g/mol
Stosunek K/Cr/O wynosi:
2*39/2*52/7*16
78/104/112 ----> 39:52:56

Stosunek wagowy w metanie CH4:
C = 12g/mol, H = 1g/mol
Stosunek C/H wynosi:
12/4*1
12/4 ----> 3:1