Odpowiedzi

2010-03-03T17:25:11+01:00
Pierwszy 144+144=288cm kwadratowych
drugi 324+324=648 cm kwadratowych
razem 288+648=936cm kwadratowych
3 1 3
2010-03-03T17:25:46+01:00
P₁=144cm²
P₂=324cm²

P=a²
P₁=a₁²
144cm²=a₁²/√
12cm=a₁

P₂=a₂²
324cm²=a₂²/√
18=a₂

a₁/a₂ = 12cm/18cm = 2/3
Odp. Stosunek tych boków wynosi 2:3
3 5 3
2010-03-03T17:26:28+01:00
Bok kwadratu jest rowny 12 cm (12x12=144)
bok kwadratu drugiego to 18 cm (18x18=324)
ich stosunek to 12:18 (¹²/₁₈) = 2:3 (⅔)