Odpowiedzi

2009-10-20T17:14:58+02:00
Walentynki pochodzą od imienia św. Walentego. Są one obchodzone lutego każdego roku. Oznaczają one dzień zakochanych.
Do Polski obchody walentynkowe trafiły w latach 90. XX wieku z kultury francuskiej i krajów anglosaskich. Święto to konkuruje o miano tzw. święta zakochanych z rodzimym świętem słowiańskim zwanym potocznie Nocą Kupały lub Sobótką, obchodzonym w nocy z dnia 21 na 22 czerwca.
Najlepsza Odpowiedź!
2009-10-20T17:56:48+02:00
Walentynki to święto zakochanych, obchodzone 14 lutego. Nazwa pochodzi od imienia Świętego Walentego. Zwyczajem w tym dniu jest wysyłanie listów zawierających wyznania miłosne (często pisane wierszem). Do Polski obchody walentynkowe trafiły w latach 90. XX wieku z kultury francuskiej i krajów anglosaskich. Święto to konkuruje o miano tzw. święta zakochanych z rodzimym świętem słowiańskim zwanym potocznie Nocą Kupały lub Sobótką, obchodzonym w nocy z dnia 21 na 22 czerwca.

Tłumaczenie na angielski (jeśli trzeba):
Valentine card this holiday enamoured, walked round 14 February. The name comes from name of holy Walentego. Sending including letters is in this day custom amorous confession ( written with poem often). To Poland the celebrations of valentine cards hit in summers 90. XX age with French culture and Anglo-Saxon countries. Holiday competes about name of holiday enamoured with native Slavic called holiday Night Kupały commonly or Sobótką, walked round in night with day 21 on 22 June.