Odpowiedzi

2010-03-05T23:22:27+01:00
H-odległość punktu od prostej
h-wysokość trójkąta równobocznego
h=a√3/2

h=IAx₀+By₀+CI/√(A²+B²)
2x+4y-5=0
A=2
B=4
C=-5

C=(-4;2)
x₀=-4
y₀=2

h=IAx₀+By₀+CI/√(A²+B²)
h=I2*(-4)+4*2-5I/√((-4)²+2²)
h=I-8+8-5I/√(16+4)
h=I-5I/√20
h=5/√20 *√20/√20
h=5√20/20
h=5*2√5/20
h=½√5

h=a√3/2=√5/2 /*2
a√3=√5 /:√3
a=√5/√3 *√3/√3
a=√15/3
a=⅓√15
12 2 12