Odpowiedzi

2010-03-04T23:53:01+01:00
1) Odczynniki: kwas solny, tlenek krzemu, tlenek sodu, wodorotlenek potasu, fenoloftaleina, oranż metylowy.
2) Schemat doświadczenia w załączniku.
3) Obserwacje: W probówce I po dodaniu kwasu solnego malinowy roztwór odbarwił się. W probówce II brak zmian.
W probówce III po dodaniu wodorotlenku potasu barwa roztworu zmieniła się z czerwonej na żółtą. W probówce IV brak zmian.
4) Wnioski: Tlenek sodu reaguje z kwasami i barwi fenoloftaleinę na kolor malinowy, zaś nie reaguje z zasadami. Tlenek sodu jest więc tlenkiem zasadowym.
Roztwór tlenku krzemu i oranżu metylowego ma kolor czerwony, reaguje z zasadami, nie reaguje z kwasami. Tlenek krzemu jest więc tlenkiem kwasowym.
2 4 2