Matematyka z Plusem Klasa 1
Temat:Liczby spełniające równania
str.173
zad.1 Rozwiązaniem równania 4(t-1)=t+5 jest liczba:
A.2 B.1 C-1 D.3
Zad.2
Liczba 3 spełnia równanie :
A. jedna trzecia x -2 =5 - dwie trzecie x
B. dwie trzecie x +2 = jedna trzecia (x+9)
C.x-4=3(2x+5)
D.4x+2=5x-(x-1)

3.Które z podanych równań jest torsamościowe?
A.4x-3=3-4x
B.y+2=jedna druga (2y+4)
C.2x=0
D.3(x+1)=3x+1

4.Parę równań równoważnych stanowią równania:
A.3x=9 i jedna trzecia =3
B.x+1=1 i x+2=2
C.x2=4 i x=2
D.x+3=5 i x+6=10

Proszę o własne obliczenia . Nie z Neta !!!....
Daje Naj!;*

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-06T11:06:32+01:00
Zad.1
4(t-1)=t+5
4t-4=t+5
4t-t=5+4
3t=9/:3
t=3 a więc odpowiedź D


Zad.2
Liczba 3 spełnia równanie :
A. jedna trzecia x -2 =5 - dwie trzecie x
3-2=5-(2/3)*3
1=5-2
1=3 fałsz

B. dwie trzecie x +2 = jedna trzecia (x+9)
2/3*3+2=1/3(3+9)
2+2=1/3*12
4=12/3
4=4 to równanie jest spełnione przez liczbę 3

C.x-4=3(2x+5)
3-4=3(2*3+5)
-1=3(6+5)
-1=18+15
-1=33 fałsz

D.4x+2=5x-(x-1)
4*3+2=5*3-(3-1)
12+2=15-2
14=13 fałsz


3.Które z podanych równań jest torsamościowe?
A.4x-3=3-4x
4x+4x=3+3
8x=9
x=9/8

B.y+2=jedna druga (2y+4)
y+2=y+2
0=0 równanie tożsamościowe

C.2x=0
x=0

D.3(x+1)=3x+1
3x+3=3x+1
0=-2 równanie sprzeczne

4.Parę równań równoważnych stanowią równania:
A.3x=9 i jedna trzecia =3
x=3 i 1/3x=3
x=3 i x=9

B.x+1=1 i x+2=2
x=0 o x=0

C.x2=4 i x=2
x²=4 i x=2
x=2 lub x=-2 i x=2

D.x+3=5 i x+6=10
x=2 i x=4