Zd.1 Rozwiąż równania:
a)⅓x+2=x
b)³⁻x/₂+x⁻²/₂=½

zd.2
Podaj przykłady dwóch liczb niewymiernych dodatnich spełniajacych nierówność
x⁻¹/₅-²(x⁻¹)/₃>0 -------(to sa ułamki nie potegi)

zd.3
a)
-x-y=2
2(3x+y+5)-10
b)
x-y=2
½x-1=¼y
c)
4x+3y=54
⅓x=4(1+⅛y)

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • 1507
  • Rozwiązujący
2009-10-20T17:20:41+02:00
Zad.1
a
1/3x+2=x *3
x+2=3x -2
x=3x-2