Przetłumacz zdania:

Dobrzy studenci powinni być punktualni. Nie mogą spóźniać się na lekcje jak i je opuszczać. Powinni być także systematyczni. Każda praca powinna być oddana w terminie. Studenci powinni mieć swoje własne zainteresowania. Uprawiać jakiś sport albo miec hobby.PRACA ZADANA NA JUTRO !!! PROSZE O POMOC !!!

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-03T17:31:51+01:00
Good students should be punctual. They may be behind the lessons and leave them. Should also be systematic. Each work should be given in time. Students should have their own interests. Practice a sport or have a hobby.