Przetłumacz na angilski
1. Kasia często słucha muzyki wieczorem, ale dziś pisze e-mail do koleżanki.
2. Zwykle jemy obiad w szkole, ale dziś robimy pizzę z przyjaciółmi.
3. Magda i Ania zawsze wracają do domu po szkole, ale dziś idą do kina.
4. Marek pracuje w warsztacie samochodowym i teraz naprawia samochód mojego taty.

1

Odpowiedzi

2010-03-03T23:22:32+01:00
1. Kasia często słucha muzyki wieczorem, ale dziś pisze e-mail do koleżanki.
Kasia often listens to music in the evening, but today she is writing an e-mail to her friend.
2. Zwykle jemy obiad w szkole, ale dziś robimy pizzę z przyjaciółmi.
We usually eat dinner at school, but today we are making pizza with our friends.
3. Magda i Ania zawsze wracają do domu po szkole, ale dziś idą do kina.
Magda and Ania always come back home after school, but today they are going to the cinema.
4. Marek pracuje w warsztacie samochodowym i teraz naprawia samochód mojego taty.
Marek works in a garage and he is repairing my dad's car now.