Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-03T17:37:30+01:00
Cykl rozwojowy Paproci : Na spodniej stronie
liści znajdują się kubki z zarodniami z których
po dojrzeniu wysypują się haploidalne ( 1n ) zarodniki .
Zarodniki kiełkując wytwarzają sercowate
przedrośle ( gametofit) na spodniej stronie
przedrośla znajdują się plemnie z plemnikami i
rodnie z komórką jajową w obecności wody
dochodzi do zapłodnienia , powstaje diploidalna
( 2n ) zygota. Zygota dzieli się mitotycznie ,
dając młodym sporofit ( 2n) na spodniej stronie
sporofitu okresowo pojawiają się kubki
z zarodniami i cykl się powtarza.

Mejoza zachodzi zawsze przed wytwarzamiem zarodników
. jej celem jest redukcja liczby chrmosomow z 2n do 1n

Cykl paprotników rożno-zarodnikowych –
widliczki 1) na szczycie gałązek widliczki
powstają kłosy zarodnionośne . U podstawy
kłosa znajduja się zarodnie z dużymi
zarodnikami (makrosporami) a na wierzchołku
występują zarodnie z mikosporami
2) Po dojrzeniu zarodniki wysypuja się ,
mikrospory kiełkują wytwarzając przedrośla
męskie z plemniami a makrospory kiełkują
dając przedrośla żeńskie z rodnią 3) plmniki
przedostają się do rodni i zapładniają komórkę
jajową powstaje diploidalna zygota która dzieli
się mitotycznie i daje początek młodemu sporofitowi .