Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-03T17:37:59+01:00
1. Ich gehe heute nicht ins Kino, weil ich krank bin.(Nie ide dziś do kina, ponieważ jestem chory)
I2. ch habe die Prüfung nicht bestanden, weil ich zu wenig lernte.(Nie zdałem egzaminu, ponieważ za mało się uczyłem)
3. Weil ich das Mittagessen gegessen habe, konnte ich mit meinen Freunden ins Kino gehen.(Ponieważ zjadłem obiad, mogę iśc z moimi Przyjaciólmi do kina)
4. Ich bin traurig, weil ich schlechten Noten bekam.(Jestem smutny, ponieważ dostałem złą ocenę)
5. Ich gehe in der Schule, weil ich mit Freunden treffen mag.(Chodze do szkoły, ponieważ lubię spotykać się z przyjaciółmi)
6. Er lernt Englisch , weil er nach London fahren will.(On uczy się angielskiego, ponieważ chce jechać do Londynu)