Odpowiedzi

2010-03-03T17:40:52+01:00
1. Mają podwójną naturę i zachowują się jak cząstki i jak fala?
elektrony
2.wiele produktów -----> wiele produktów co to za reakcja chemiczna?
Wymiana
3.Tlenki dzielą się na niemetale i ?
Metale
4. Z czym reagują tlenki kwasowe?
zasadami
5. Kwas siarkowy (VI) należy do kwasów?
Tlenowych
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-03T17:42:14+01:00
K wasy
W odór
met A n
S iarka
węglowodor Y


1.związki chemiczne zawierające łatwo dysocjujące atomy wodoru.?
2.Jest pierwszy na układzie okresowym pierwiastków?
3.Jego wzór sumaryczny to CH4??
4.Masa atomowa tego pierwiastka wynosi 32,07
5.organiczne związki chemiczne zawierające w swojej strukturze tylko atomy węgla i wodoru?
1 4 1
2010-03-03T17:43:23+01:00
DeKan * dziesiąty w szeregu homologicznym alkanów
Węglowodory *nasycone,nienasycone,alkiny,alkeny...itd
Amonoliza *reakcja fluorowcopochodnych kwasów karboksylowych z amoniakiem
Siarka *pierwiastek chemiczny o l.at 16
estrY *połączenia kwasów karboksylowych i alkoholi
duze litery to hasło