Przetłumaczyć zdania na język angielski:


Czekali na marcina pod biblioteką.
Myślałam o swoich przyjaciołach
Leon rozmawiał z Lizą podczas lekcji języka angielskiego.
Kiedy mój brat szedł ulicą, zobaczył wypadek.
Jedliśmy kolację, kiedy nagle zadzwonił dzwonek do drzwi.
Jej dzieci słuchały muzyki podczas gdy my przygotowywaliśmy obiad.

3

Odpowiedzi

2010-03-03T17:33:47+01:00
Martin waited for the library.
I thought about his friends
Leon spoke with Lisa during English language lessons.
When my brother was walking down the street, saw the accident.
We ate dinner, when suddenly the doorbell rang.
The children listened to music while preparing my dinner.
2010-03-03T17:34:09+01:00
Martin waited for the library.
I thought about his friends
Leon spoke with Lisa during English language lessons.
When my brother was walking down the street, saw the accident.
We ate dinner, when suddenly the doorbell rang.
The children listened to music while preparing my dinner.
2010-03-03T17:36:38+01:00
1.Martin waited for the library.
2.I thought about his friends.
3.Leon spoke with Lisa during English language lessons.
4.When my brother was walking down the street, saw the accident.
5.We ate dinner, when suddenly the doorbell rang.
6.The children listened to music while preparing my dinner.