Oblicz wartość sił oddziaływań elektrostatycznych między ciałem naelektryzowanym dodatnio ładunkiem q₁= 2μC a ciałem naelektryzowanym ujemnie ładunkiem q₂= 4μC. Odległość między ciałami wynosi 0,2m.
Przyjmij k= 9*10⁹ N*m²/C²

1

Odpowiedzi

2009-10-20T17:56:18+02:00
F=kq₁q₂/r² prawo Coulomba
q₁=2µC=2×10⁻⁶C
q₂=4µC=4×10⁻⁶C
F=9*10⁹×2×10⁻⁶×4×10⁻⁶/0,04
F=1800×10⁻³N=1,8N
8 1 8