To zadania dla klas 1 gim ze str 29 i 30 ChemiaNowej Ery
1. Gwałtowne utlenianie, któremu towarzyszy wydzielaniue energii w postaci światła i ciepła
2. typ reakcji chemicznej woda-----> tlen+wodór
. Nazwa związku chemicznego wodoru z tlenem
4. związki chemiczne otrzymane w reakcji łączenia się tlenu z innymi pierwiastkami chemicznymi

określ prawda czy fałsz

azot jest łatwo palny
powietrze jest związkiem chemicznym tlenu i azotu
azot jest użwany do produkcji kwasu siarkowego
tlen i azot są jedynymi składnikami powitrza

2

Odpowiedzi

2009-10-20T17:32:03+02:00
1 spalanie
2 synteza
3 woda lub tlenek wodoru
4 tlenki

wszystkie fałsz
3 3 3
2009-10-20T19:47:32+02:00
1 spalanie
2 synteza
3 woda lub tlenek wodoru
4 tlenki

wszystkie zdania są fałszywe
1 1 1