Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-05T23:54:21+01:00
Zad.18
a)
4²+10²=x²
16+100=x²
x²=116=4*29
x=2√29

(½*4)²+y²=4²
2²+y²=4²
y²=16-4=12=4*3
y=2√3

b)
(2√2)²+8²=w²
4*2+64=w²
w²=64+8=72=36*2
w=6√2

(2√2)²+(2√2)²=z²
4*2+4*2=z²
8+8=z²
z²=16
z=4

z²+8²=t²
4²+64=t²
t²=64+16=80=16*5
t=4√5

c)
p=2*2=4

p²+6²=r²
4²+36=r²
r²=16+36=52=4*13
r=2√13

s=2*2√3/2=2√3


Zad.21
a)
P=2a²√3/4 +3aH

H=9

9/a=tg60°
9/a=√3 /*a
a√3=9 /:√3
a=9/√3 *√3/√3
a=9√3/3
a=3√3

P=2a²√3/4 +3aH
P=2(3√3)²√3/4 +3(3√3)*9
P=2*27*√3/4 +81√3
P=13½√3 +81√3
P=94,5√3

b)
a=3√2
a²+a²=d²
(3√2)²+(3√2)²=d²
d²=18+18
d²=36
d=6

H/6=tg45°
H=6*1
H=6

P=2a²+4aH
P=2*(3√2)²+4(3√2)*6
P=2*18+72√2
P=36+72√2


c)
a=2√3

H/(2*a√3/2)=tg60°
H=√3*a√3
H=3a
H=3*2√3
H=6√3

P=2*a²√3/4 +6*aH
P=a²√3/2 +6aH
P=(2√3)²√3/2 +6(2√3)*6√3
P=12√3/2 +72*3
P=216+6√3

Największe pole ma figura trzecia, najmniejsze zaś figura druga


Zad. SPRAWDŹ CZY UMIESZ
1
6dm×30cm×45cm
6dm×3dm×4,5dm
V=a*b*c
V=6*3*4,5
V=81dm³=81l odp.b

2
a=3cm
H=5cm

Pc=2*a²√3/4 +3aH
Pc=2*3²√3/4 +3*3*5
Pc=(9√3/2 +45)cm² odp.d

3
V=16√3cm³
V=a²√3/4 *a
V=a³√3/4=16√3 /*4
a³√3=64√3 /:√3
a³=64
a=4cm
9a=9*4=36cm odp.a

1 5 1
2010-03-06T01:08:09+01:00
Zad.18
a) 10do kwadratu + 4 do kwadratu = x do kwadratu
100 + 16 = x do kwadratu
116= x do kwadratu
x = pierwiastek z 116 = 2 pierwiastek z 29

y = a pierwiastek z 3 /2 = 4 pierwiastek z 3 / 2 = 2 pieriwastek z 3

b) z = 2 pierwiastek z 2 * pierwiastek z 2 = 4

t do kwadratu = z do kwadratu + 8 do kwadratu
t do kwadratu = 4do kwadratu + 64
t do kwadratu = 16 + 64
t do kwadratu = 80
t = pierwiastek z 80 = 4 pierwiastek z 5

w do kwadratu= 8 do kwadratu + (2pierwiastek z 2)do kwadratu
w do kwadratu = 64 + 8
w do kwadratu = 72
w = pierwiastek z 72 = 3pierwiastek z 8= 6pierwiastek z 2

c) p = 4 bo dwa boki trójkątów równobocznych,które są w tym szceściokącie prawidłowym

r do kwadratu = 4 do kwadratu + 6 do kwadratu
r do kwadratu = 16 + 36
r do kwadratu = 52
r = pierwiastek z 52 = 2 pierwiastek z 13

s = 2 * a pierwiastek z 3 / 2 = 2 * 2pierwiastek z 3 /2 = 2pierwiastek z 3

zad.21
3 -największe , a 2 - najmniejsze

zad 1. spr. czy umiesz
6dm x 30 cm x 45 cm
6dm x 3 dm x 4,5 dm = 81 dm szesciennych = 81 l

zad.2 spr. czy umiesz
P= 2Pp + Pb = 2 * 3do kwadratu pierwiastek z 3 /4 + 3 * 3* 5 =
9pierwiastek z 3/2 + 45

zad.3 spr. czy umiesz
V = 16 pierwiastek z 3
V = Pp * H
V = a do kwadratu pierwiastek z 3/4 * H
a do kwadratu pierwiastek z 3/4 * a = 16 pierwiastek z 3
a do szescianu/4 = 16 / * 4
a do szescianiu = 64
a = 4

wszystkie krawedzie = 9 * 4 = 36 cm

1 5 1