Firma mixmax kupiła 20kgrodzynek,12kg migdałów oraz 14kg orzechów.kilogram rodzynek kosztował 6,70 , migdałów -40 zł a orzechów -23,50 . bakalie wymieszano i zapakowano do woreczków po 200 g do każdego .jaka powinna być cena jednego woreczka bakali aby na każdym firma mixmax zarobiła 1zł.

w klasie v a jest 32 uczniów .stosunek liczby dziewcząt do liczby chłopców był równy 5:3.le dziewcząt i ilu chłopców chodzi do tej klasy?architekt ma dwa plany tego samego budynku: jeden w skali 1:20 a drugi w skali 1:50.jaka jest na planie w skali 1:50 szerokość fasady tego budynku ,jeśli ona jest równa 20 cm na planie w skali 1:20

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-03T18:02:39+01:00
Firma mixmax
cena 20kg rodzynek: 20 *6,70=134
cena12hg migdałów: 12*40=480
cena 14kg orzechów: 14*23,5=329(zl)
cena razem: 134+480+329=943
masa razem: 20kg+12kg+14kg=46kg
1kg=1000g
46kg=46000g
ilość woreczków: 46000g/200g=230
cena 46 woreczków (cena do sprzedaży):
230*1zl+943zl=230zl+943zl=1173zl
cena do sprzedaży 1 woreczka:
1173zl/230=5,1zl

w klasie jest...
liczba chłopców:3*x
liczba dziewcząt: 5*x
3*x+5*x=32
8*x=32
x=4
3x=12
5x=20

skala 1:20
1cm na mapie=20cm w rzeczywistosci
20cm*20=400cm
skala 1:50
1cm na mapie to 50cm w rzeczywistosci
x to 400cm w rzeczywistosci
x=(400cm*1cm)/50cm=8cm