Odpowiedzi

2010-03-03T17:50:42+01:00
Mszysta darń w poszyciu lasów magnetyzuje wodę. Dzięki temu, nawet po długotrwałych i intensywnych opadach, woda nie spływa bezpośrednio do rzek, lecz przenika do nich stopniowo, co oddala groźbę powodzi. Stanowią one środowiska życia dla wielu organizmów. Istnienie mchów jest jednym z podstawowych czynników umożliwiających życie i funkcjonowanie lasów naszej strefy klimatycznej.
1 5 1
2010-03-03T17:54:56+01:00
Mszaki mają niewielkie wymagania siedliskowe, pokrywają zwartymi darniami nawet bardzo ubogie gleby. Po obumarciu wzbogacają je w próchnicę , przygotowując glebe la innych bardziej wymagających roślin. Ztrzymują wodę zmiejsza sie ryzyko powodzi robią torf.