Odpowiedzi

2010-03-03T17:48:50+01:00
Pc=6*a²√3/4 a=r a wiec a=5
pc=6*25√3/4=150√3/4

10=r
l=2πr
l=20π
I to wszystko;dD