1. Oblicz skład procentowy (procent masowy) siarczku antymonu (III) Sb2S3 używanego do produkcji zapałek.

2. Oblicz, który związek chemiczny ma większą zawartość procentową (procent masowy) wodoru: woda H2O czy siarkowodór H2S

3. Który ze związków chemicznych: tlenek glinu Al2O3 czy tlenek miedzi(I) Cu2O ma większą zawartość zawartość procentową metalu (procent masowy)? Wykonaj obliczenia.

1

Odpowiedzi

2010-03-04T10:24:19+01:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).
1.
mSb2S3=2*122u+3*32u=340u
340g siarczku-------100%
244g antymonu------x%
x=244*100/340
x=71,76% antymonu(Sb)

340g siarczku-------100%
96g siarki------x%
x=96*100/340
x=28,24% siarki(S)

2.
mH2O=2*1u+16u=18u
18g wody-------100%
2g wodoru-------x%
x=2*100/18
x=11,1% wodoru

mH2S=2*1u+32u=34u
34g H2S-------100%
2g wodoru-------x%
x=2*100/34
x=5,88% wodoru

Większą zawartość procentową (procent masowy) wodoru posiada woda (H2O)

3.
mAl2O3=2*27u+3*32u=150u
150g Al2O3-------100%
54g Al--------------x%
x=54*100/150
x=36% Al

mCu2O=2*64u+16u=144u
144g Cu2O------100%
128g Cu----------x%
x=128*100/144
x=88,89% Cu

Większą zawartość procentową metalu zawiera Cu2O