Odpowiedzi

2010-03-03T18:12:52+01:00
Po Angielsku

Joe Way!
A month has passed since when I wrote the last time. It flowed much more slowly than usual. Life passes now as the landscape outside the window ... speeding car. I breathe, eat and sleep, as I did, but I do it quite passively, I have no purpose. Just floating on the surface of the letters that you send. I do not know where to aim, or when I get there.
I feel the emptiness in my soul, I can not hold you by the hand. My quest for you is endless pursuit doomed to defeat. We talked about many things, and many times, but never touched upon the theme of our love. Now, when you're miles away from me understand this exactly. I wanted you and only you, and now, when gone, I do not have anyone.
I understand that you're everything to me. You are touching, exciting, exciting, fascinating, astonishing, mysterious, unbelievable, funny, charming, thrilling, expensive, unique, incomparable ...
I understand that you are the life for me!

Your Beloved.

Po Polsku

Droga Ukochana!
Już miesiąc minął od czasu, gdy pisałem po raz ostatni. Płynął on o wiele wolniej niż zwykle. Życie mija teraz jak krajobraz za oknem... pędzącego samochodu. Oddycham, jem i śpię, jak to robiłem, ale czynię to zupełnie bezwolnie, nie mam żadnego celu. Po prostu unoszę się na powierzchni jak listy, które do Ciebie wysyłam. Nie wiem dokąd zmierzałem ani kiedy tam dotrę.
Czuję pustkę w duszy, nie mogę trzymać Cię za rękę. Moje poszukiwanie Ciebie jest niekończącą się pogonią skazaną na przegraną. Rozmawialiśmy o wielu rzeczach, i wiele razy, ale nigdy nie poruszyliśmy tematu naszej miłości. Teraz, gdy jesteś wiele kilometrów ode mnie rozumiem to dokładnie. Pragnąłem Ciebie i tylko Ciebie, a teraz, gdy odeszłaś, nikogo już nie pragnę.
Zrozumiałem, że jesteś dla mnie wszystkim. Jesteś wzruszająca, ekscytująca, fascynująca, pasjonująca, zadziwiająca, zagadkowa, niewiarygodna, zabawna, czarująca, porywająca, droga, niepowtarzalna, nieporównywalna ...
Zrozumiałem, że jesteś dla mnie życiem !

Twój Ukochany.
4 5 4