Krzyzowka.

pytania:
1.Frakcja ropy naftowej o temperaturze wrzenia 180-250 stopni celciusza(na 5 liter)
2.miasto polskiej petrochemii(na 5 liter)
3.jest nim stal miedz,mosiadz (na 4 litery)
4.ziemia okrzemkowa nasycona nitrogliceryna(na 7 liter)
5.podstawowy pierwiastek wszystkich zwiazkow organicznych(na 6 liter)
6.skażony spirytus uzywany do celow gospodarczych(na 9 liter)

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-04T21:24:47+01:00
1 Nafta
2 Płock
3 Stop
4 Dynamit
5 Węgiel
6 Denaturat
1 5 1