Ułóż regulamin zachowania się uczniów w szkolnej jadalni.Koniecznie zastosuj okoliczniki informujące o miejscu, czasie i sposobie wykonywania różnych czynności.


Proszę o jak najszybsze rozwiązanie . Nie musi to być bardzo długie . ; )

3

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-03T18:00:33+01:00
1.Nie wolno używać brzydkich i wulgarnych słów.
2.Nie wolno wynosić jedzenia i picia poza teren jadalni.
3.Do jadalni wchodzić trzeba pojedynczo.
4.Do jadalni wstęp mają tylko osoby uprzywilejowane (z kartą wstępu)
5.Trzeba słuchać osób dyżurujących.
6.Nie wolno głośno rozmawiać i się śmiać.
7.Trzeba posługiwać się sztućcami.
8.Nie chodzimy i nie biegamy w czasie posiłków.
9.Używamy słów grzecznościowych.
10.Po posiłku należy odnieść talerz do zwrotu.
11.Zgłaszamy nauczycielom przypadki niebezpiecznego zachowania innych dzieci.
12. Na obiad lub drugie sniadanie należy przychodzić w odpowiedniej porze, np obiadowej.
13. po zjedzeniu prosimy odnieść naczynie do miejsca składu naczyń do zmywania
14. Należy jeść w ciszy i z zachowaniem higieny
15. nie biegac po stołówce
16. nie krzyczeć w trakcie pory, np obiadowej
17. zachować kulturę
18. nie wynosić talerzy poza obszar stołówki

.. nie mam więcej pomyslów.. :) ;P
2 2 2
2010-03-03T18:04:32+01:00
REGULAMIN UCZNIÓW ZACHOWANIA SIĘ W SZKOLNEJ STOŁÓWCE

*zająć wolne miejsce,
*Nie wolno się żucać jedzeniem,
*Jedzenie powinno się nosić na podanej tacy,
*Tylko osoby które zapłaciły za obiady mają wstęp na stołówke,
Ziękujemy za przeczytanie regulaminu ......
2 3 2
2010-03-03T18:04:55+01:00
Regulamin dla przebywających w jadalni
Zakazuję się:
tak zwanych walk na jedzenie
żucanie sztućcami
chowania jedzenia w celu zabrania go do domu
wnoszenia z wewnątrz własnego picia
posimy o
zachowywani się kulturalnie
o rozmowy szeptem
2 1 2