Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-03T18:18:18+01:00
I pielgrzymka Jana Pawła II do Polski przebiegała pod hasłem Gaude Mater Polonia. Odbywała się w dniach od 2 czerwca do 10 czerwca 1979.

Druga pielgrzymka - 16.06.1983 - 22.06.1983--Pokój Tobie, Ojczyzno moja

Trzecia pielgrzymka - 08.06.1987 - 14.06.1987-- Do końca ich umiłował

Czwarta pielgrzymka - podzielona etapami
- I 01.06.1991 - 09.06.1991--Bogu dziękujcie, ducha nie gaście
- II 13.08.1991 - 16.08.1991-- Bogu dziękujcie, ducha nie gaście

Piąta pielgrzymka - 22.05.1995 (jednodniowa) --Wizyta duszpasterska

Szósta pielgrzymka - 31.05.1997 - 10.06.1997 --Jezus Chrystus wczoraj, dziś i na wieki


siódma pielgrzymka 05.06.1999 - 17.06.1999 --Bóg jest miłością

Ósma pielgrzymka - 16.08.2002 - 19.08.2002 --Bóg bogaty w miłosierdzie


2- Człowiek jest twórcą swego życia oznacza to, że każdy jest ''panem'' swojgo życia. Kazdy z nas sam decyduje o tym jakimi ludzmi jestesmy i co dalej sie z nami stanie.
7 4 7