Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-04T15:23:49+01:00
1. y=2x²+6x-4
a=2, b=6, c=-4
y=a(x-p)+q
p=-b/2a
p=-6/(2*2)= -6/4= -3/2
q=-Δ/4a
Δ=b²-4ac
Δ=6²-4*2*(-4)=36-32=4
q=-4/4*2= -4/8= -1/2
y=2(x+3/2)-1/2 postać kanoniczna


2.y=4(x-1/2)²+6
y=4(x²-x+1/4)+6= 4x²-4x+1+6= 4x²-4x+7- postać ogólna