1. Oblicz skład procentowy (procent masowy) siarczku antymonu (III) Sb2S3 używanego do produkcji zapałek.

2. Oblicz, który związek chemiczny ma większą zawartość procentową (procent masowy) wodoru: woda H2O czy siarkowodór H2S

3. Który ze związków chemicznych: tlenek glinu Al2O3 czy tlenek miedzi(I) Cu2O ma większą zawartość zawartość procentową metalu (procent masowy)? Wykonaj obliczenia.

1

Odpowiedzi

2010-03-03T18:15:52+01:00
Zad 1
Mcz Sb₂S₃ = 2 at Sb + 3 at S= 2 × 122u + 3 × 32 u = 244u + 64u=308 u
308 u - 100%
244u - x %
x % = (244u × 100%): 308u = 24400% : 308 = 79,22 %
Sb = 79,22 %
100,00 % - 79,22 % = 20,78 %
S = 20,78 %
zad 2
Mcz H₂O = 2 at H + 1 at O = 2 × 1u + 1× 16 u= 2u + 16u = 18u
18u - 100%
16u - x
x= (16u × 100%): 18u = 1600% : 18 =88,88 %
O = 88,88%
100,00% - 88,88% = 11,22%
H = 11,22%

Mcz H₂S = 2 at H + 1 at S = 2 × 1u + 1 × 32u= 34u
34u- 100%
32u- x
x=(32u × 100%): 34u= 3200% : 34= 94,11%
S = 94,11%
100,00% - 94,11% =5,89 %
Odp: Większy procent masowy wodoru ma H₂S.

zad 3
Mcz Al₂O₃= 2 at Al + 3 at O= 2 × 27u + 3 × 16u= 54u + 48u=102u
102u - 100%
54u - x
x (54u × 100%) : 102u = 5400% : 102 = 52,94 %
Al = 52,94%
Mcz Cu₂O = 2 at Cu + 1 at O = 2 × 64u + 1 × 16u = 128u+ 16u = 144u
144u - 100%
128u- x
x=(128u × 100%): 144u = 12800% : 144 = 88,88 %
Cu - 88,88%
Odp: Większą zawartość metalu ma związek Cu₂O.

Mam nadzieję, że pomogłam ;)
2 5 2