Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-10-20T17:29:56+02:00
W trójkącie prostokątnym długość jednej z przyprostokątnych stanowi 3/4 długości drugiej przyprostokątnej. Pole tego trójkąta jest równe 6cm²
a-x
h-3/4x

P=1/2a*h
6cm²=1/2x*3/4x
6cm²=3/8x² /*8
48cm²=3x² /:3
16cm²=x²
x=4cm


a=4

h=3/4x=3/4*4cm=3cm
Przyprostokątne mają długość 3cm i 4 cm

przeciwprostokątna ma długość

c²=a²+b²

c²=4²+3²=16+9=25
c=√25
c=5
2009-10-20T17:31:35+02:00
X- długość jednej przyprostokątnej
długość drugiej przyprostokątnej y=3/4x

x*3/4x*1/2=6cm² /*2
3/4x²=12 /:3/4
x²=16
x=4

I przyprostokątna = 4
II przyprostokątna = 3