Oznacz literą P zdania prawdziwe, a literą F zdania fałszywe.
a) Koncentracja ośrodków przemysłu high-tech występuje w Ameryce Północnej,
Europie Środkowo-Wschodniej i Azji Południowo-Wschodniej. .......
b) Silicon Glen to ośrodek high-tech znajdujący się w Wielkiej Brytanii. .......
c) Transport i łączność tworzą razem sektor usług zwany komunikacją. .......
d) Głównymi przyczynami rozwoju turystyki na skalę masową w 2 poł. XX w. był
m.in. wzrost zamożności obywateli niektórych państw, wydłużenie czasu wolnego od pracy
oraz rozwój i upowszechnienie nowoczesnych środków transportu. .......


Wpisz po dwa pozytywne i negatywne skutki powstania zapory rzecznej
i hydroelektrowni w Asuanie w Egipcie.

3

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-03T18:00:12+01:00
2010-03-03T18:01:17+01:00
2010-03-03T18:01:48+01:00