Odpowiedzi

2010-03-03T18:26:01+01:00
Ej, brak tlenu, osuwanie się ziemi -> to są skutki, nie przyczyny!
W drugim zamulanie rzek, zmniejszanie ilości wody -> to też skutki, nie przyczyny!

Okay, przyczyny wycinania lasów:
- zwiększanie obszaru pod budownictwo
- zwiększanie obszaru pod uprawy
- wycinanie w celu pozyskania papieru (wyrabia się go z drzew!)
- na meble i inne przedmioty codziennego użytku wykonane z drewna (np. dąb, heban)
- chęć rozbudowy komunikacji

Przyczyny budowania zapór na rzekach:
- aby zrobić z rzeki źródło wody pitnej
- do hodowli ryb
- aby w przypadku powodzi woda nie wylewała z koryta -> zapory przeciwpowodziowe
16 4 16