1.W miejscowości Gwiazdę Północną widać pod kątem 52 stopni.

a) podaj szerokość geograficzną
b) oblicz wysokość Słońca w południe w dniach:

21.03. - ...................................
22.06. - ...................................
22.12. - ...................................

2.

a) Dlaczego w Kisangani w Kotlinie Konga (O⁰,30'N) średnie temperatury miesięcznie są bardzo wysokie i mają zbliżone wartości w ciągu całego roku?

b) Dlaczego w Londynie, położonym w strefie umiarkowanej, nie ma klimatycznej zimy?


1

Odpowiedzi

2010-03-05T23:13:53+01:00
1.
a) Gwiazda polarna znajduje się w okolicach północnego bieguna niebieskiego. Czyli skoro widzimy ją pod kątem 52 stopni to oznacza to, że szerokość geograficzna danej miejscowości wynosi właśnie 52 st. N

b)
21.03
h = 90st - 52 st = 38 st
22.06
h = 90st - (52 - 23st 27') = 90 - 28st 33 ' = 61st 27'
22.12
h = 90st - (52st + 23st 27') = 90st - 75st27' = 14st33'

2.
a)Dlatego że miejscowość ta znajduje się w obszarze występowania klimatu równikowego wybitnie wilgotnego.
b)Dlatego, że klimat Londynu zalicza się do odmiany ciepłej, morskiej klimatu umiarkowanego. Brak klimatycznej zimy, małe amplitudy temperatury, łagodne zimy i chłodne lata to cechy tej odmiany klimatu, na którego kształtowanie mają wpływ przede wszystkim wody Atlantyku.

2 5 2