Odpowiedzi

2010-03-06T14:58:32+01:00
Mycie i pranie

Zagadnienie mycia i prania obejmuje parę oddzielnych problemów:
Usunięcie twardości wody. Robi się to poprzez dodanie soli takich jak Na2CO3, które wytrącają (usuwają) jony wapnia i magnezu powodujące iż woda jest twarda. Twardość wody można też usunąć dodając fosforany, ale ponieważ te związki są szkodliwe dla naszego środowiska naturalnego, obecnie zaniechano ich stosowania. W proszkach w tym celu stosuje się też związki kompleksujące jony Ca(2+) i Mg(2+). Kompleksowanie polega na utworzeniu trwałych rozpuszczalnych związków z tymi właśnie jonami.
Usuwanie brudu z tkanin czy materiałów przy pomocy mydeł lub detergentów: Wiążą one cząsteczki brudu i są rozpuszczalne w wodzie, ponieważ mają dwa istotnie elementy: część hydrofilowa (ułatwiająca rozpuszczanie w wodzie) i hydrofobowa, która pozwala na wiązanie się z brudem. Detergenty, to substancje syntetyczne, mające tę przewagę nad mydłami, że są duża bardziej skuteczne i nie tworzą nierozpuszczalnych soli z jonami wapnia i magnezu, ale również zmiękczają wodę.
Środki czyszczące i piorące zawierają jeszcze wiele innych związków, np. wybielacze (optyczne i enzymatyczne), środki zapachowe.
Co to są mydła i jak się wytwarza mydło potasowe i sodowe?

Mydła, są to sole sodowe lub potasowe kwasów tłuszczowych. Tradycyjnie mydło otrzymuje się w reakcji tłuszczu, który jest estrem gliceryny i kwasu tłuszczowego z zasadą (NaOH lub KOH). Powstaje mydło sodowe (gęsta maź) lub potasowe (ciekłe) oraz gliceryna.
1 1 1