Więc tak, znowu angol;/...

pomocy xD!

Przetłumaczyć tekst na j.polski.

A recent report says that British teenagers watch between two and a half and three hours of TV every day! And the teenagers say that the TV is always on in their homes, even when nobody watches it! We speak to three teenagers and see what they say about TV.

Jessica
I always watch the news- I watch it once or twice a day. I usually watch TV when I get home from school and when I have dinner. But I hardly ever watch TV after dinner because I do my homework then and I can't concentrate when the TV is on.

Tim
I love watching films. I watch them three or four times a week. My favourite films are action films and comedy films. I also like tennis and motorcycling so I sometimes watch sports programmes, but only at the weekend. I never watch reality shows- I hate them!

Rob
I watch cartoons at breakfast every morning. But my favourite programmes are reality shows. I always watch Big Brother, Pop Idol and programmes like that. I often watch them when I do my homework and when I have dinner. I don't often watch TV at lunch time but that's because I have lunch at school.

trochę tego jest.. ;] zadaje strasznie dużo;/a ja nie mam czasu.. wolę się uczyć z innych przedmiotów :) to jeżeli ktoś będzie taki uprzejmy to niech mi pomoże ;d z góry dzięki;*

2

Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2009-10-20T17:35:49+02:00
Niedawny raport mówi, że brytyjskie nastolatki oglądają od dwóch i pół do trzech godzin programu telewizyjnego na co dzień! Chce nastolatkom powiedzieć, że telewizja jest zawsze w domach, nawet gdy nikt nie obserwuje go! Mówimy do trzech nastolatków i zobacz co mówią o telewizji.

Jessica
Ja zawsze oglądam wiadomości, oglądam to raz lub dwa razy dziennie. I zwykle oglądają telewizję, kiedy wracam do domu ze szkoły i kiedy mam obiad. Ale prawie nigdy nie oglądam telewizji po obiedzie, bo to nie moje zadanie domowe i nie mogę się skupić, gdy telewizor jest włączony.

Tim
Uwielbiam oglądać filmy. Obserwuję je trzy lub cztery razy w tygodniu. Moje ulubione filmy to filmy akcji i filmów komedii. Chciałbym także grać wtenisa i mieć motor , więc czasami oglądam programy sportowe, ale tylko w weekendy. I nigdy nie oglądam reality show-Nienawidzę ich!

Rob
Oglądam kreskówki na śniadanie co rano. Ale moje ulubione programy to reality show. I zawsze oglądam Big Brother, Idol "i programy w tym stylu. Gdy często je oglądam nie wiem, kiedy zrobie moje zadanie domowe, a kiedy jem obiad. I często nie oglądam telewizji w porze obiadowej, ale to dlatego, że mam obiad w szkole.
2009-10-20T17:42:07+02:00
Sprawozdanie mówi, że Brytyjscy nastoladkowie spędzają średnio dwie, pół lub trzy godziny dziennie przed telewizorem!Trzej nastoladkowie opowiadają o czasie spędzonym prze telewizorem.

Jessica:
Ja zawsze oglądam wiadomości-raz lub dwa razy dziennie.
Oglądam telewizje kiedy wracam ze szkoły i kiedy jem obiad lub mam wolny czas, dlatego potem podczas odrabianie prac domowych nie moge sie na nich skupic przez telewizje.

Tim:
Kocham oglądac filmy,robie to trzy albo cztery razy w tygodniu.
Moimi filmowymi faworytami są komedie.Lubie także tenis i motocykle.Ja nigdy nie zwracam uwagi na to ile czasu oglądam telewizje.

Rob:
Oglądam telewizję przy śniadaniu każdego ranka.
Moimi faworytami sa widowiska.Oglądam wielkiego Brata, Idol i programy analogiczne.Telewizje oglądma kiedy jem obiad i kiedy odrabiam lekcje.


Mam nadzieję, że chociaż trochę ci pomogłam ;)