Odpowiedzi

2010-03-03T18:08:45+01:00
Stężony roztwór kwasu solnego jest bezbarwną, cięższą od wody, dymiącą, silnie żrącą cieczą. Niszczy tkaninę, papier i skórę. Wymaga zachowania dużej
ostrożności przy stosowaniu. „Dym" - unoszący się po otwarciu naczynia ze stężonym roztworem kwasu solnego - to drobne kropelki kwasu solnego, gdyż chlorowodór wydobywający się z naczynia łączy się z parą wodną z powietrza. Maksymalne stężenie kwasu solnego, jakie można uzyskać, wynosi 37%.
20 4 20
2010-03-03T18:09:21+01:00
Jest jednym z najmocniejszych (w sensie dużego ujemnego pKa) kwasów nieorganicznych - znacznie mocniejszym od kwasu siarkowego czy azotowego, nie ma on jednak własności utleniających i dlatego jego działanie żrące wydaje się słabsze od kwasów tlenowych. Mocniejsze są tylko kwas chlorowy(VII), kwas bromowodorowy i kwas jodowodorowy, oraz superkwasy. Działaniu stężonego kwasu solnego ulegają m.in. tkaniny, papier oraz skóra.

Rozpuszczalność chlorowodoru w wodzie (w temperaturze 20 °C) wynosi 36,7%, nie można więc uzyskać kwasu solnego o większym stężeniu. Ze wzrostem temperatury spada ona dość szybko i dlatego stężony kwas solny wykazuje silną tendencję do uwalniania gazowego chlorowodoru, który z kolei reaguje z wilgocią w powietrzu, tworząc mgłę - mówi się, że kwas dymi. Kwas solny o stężeniu poniżej 30% nie wykazuje już tendencji do dymienia.

Kwas solny jest bezbarwny. Roztwór chlorowodoru w acetonie i eterach ma jaskrawe, żółte zabarwienie. Gęstość kwasu solnego w temperaturze pokojowej:

* 10% – 1,050 g/cm³
* 20% – 1,075 g/cm³
* 30% – 1,155 g/cm³.
7 4 7
2010-03-03T18:10:27+01:00
Was chlorowodorowy (solny) - właściwości

Kwas chlorowodorowy otrzymywano dawniej z soli kamiennej i stężonego kwasu siarkowego(VI), stąd powstała nazwa kwas solny, która, chociaż nie poprawna chemicznie, przyjęła się i jest bardzo często używana.

Stężony roztwór kwasu solnego jest bezbarwną, cięższą od wody, dymiącą, silnie żrącą cieczą. Niszczy tkaninę, papier i skórę. Wymaga zachowania dużej
ostrożności przy stosowaniu. „Dym" - unoszący się po otwarciu naczynia ze stężonym roztworem kwasu solnego - to drobne kropelki kwasu solnego, gdyż chlorowodór wydobywający się z naczynia łączy się z parą wodną z powietrza. Maksymalne stężenie kwasu solnego, jakie można uzyskać, wynosi 37%.
9 4 9