Zad.1
Akumulator samochodowy został naładowany prądem o natęzeniu 4,5 A w czasie 15 godzin .Zakładając, że sprawność akumulatora wynosi 80%, oblicz ładunek zgromadzony w akumulatorze. Jak długo można z niego czerpać prąd o natęzeniu 6 A ?? Prawidłowa odpowiedź to 54 Ah=194 400 C i 9 godzin
Zad.2
Akumulatory charakteryzujemy ,podając tak zwaną pojemnosć akumulatora w amperogodzinach (Ah).Jaką wielkość fizyczna określa pojemność akumulatora ??
odp. to ładunek elektryczny
zad.3
Akumulator samochodowy ma pojemnosć 45 Ah. Jaki ładunek wyrazony w kulombach jest zgromadzony w akumulatorze ??

prawidlowa odpowiedź to 162 000 C

Zadania sa na poziomie 3 klasy gimnazjum :)

1

Odpowiedzi

2009-10-20T18:22:42+02:00
Q - ładunek doprowadzony do akumulatora = Iładowania x czas ładowania
Q = 4,5 A x 15 h = 67,5 Ah
Ponieważ sprawność wynosi 80% to 67,5 x 80 /100 = 54 Ah
1C (kulomb) = 1A x 1s
54 Ah to 54 x 3600 s = 194400 C
2.
odpowiedź wynika z zadania 1.
3.
45Ah to 45 x 3600s = 162000 C
2 4 2