SPOŻĄDŹ krótką charakterystykę Boga przedstawionego w pieśni "Czego chcesz od nas, Panie". Jako ilustrację cech WYKORZYSTAJ fragmenty utworu.
•Jeśli masz możliwość - obejrzyj rozmaite wizerunki Boga, np. na obrazach z różnych epok, ikonach. Czy postacie nanich przedstawione przypominają Ci Boga z HYMNU Kochanowskiego?

TO JEST TEN WIERSZ
Czego chcesz od nas, Panie, za Twe hojne dary?
Czego za dobrodziejstwa, którym nie masz miary?
Kościół Cię nie ogarnie, wszędy pełno Ciebie:
I w otchłaniach, i w morzu, na ziemi, na niebie.
Złota też, wiem, nie pragniesz, bo to wszytko Twoje,
Cokolwiek na tym świecie człowiek mieni swoje.
Wdzięcznym Cię tedy sercem. Panie, wyznawamy,
Bo nad to przystojniejszej ofiary nie mamy.
Tyś Pan wszytkiego świata. Tyś niebo zbudował
I złotymi gwiazdami ślicznieś uhaftował.
Tyś fundament założył nieobeszłej ziemi
I przykryłeś jej nagość zioły rozlicznemi.
Za Twoim rozkazaniem w brzegach morze stoi
A zamierzonych granic przeskoczyć się boi.
Rzeki wód nieprzebranych wielką hojność mają,
Biały dzień a noc ciemna swoje czasy znają,
Tobie k woli rozliczne kwiatki Wiosna rodzi,
Tobie k woli w kłosianym wieńcu Lato chodzi,
Wino Jesień i jabłka rozmaite dawa,
Potym do gotowego gnuśna Zima wstawa.
Z Twej łaski nocna rosa na mdłe zioła padnie,
A zagorzałe zboża deszcz ożywia snadnie.
Z Twoich rąk wszelkie źwierzę patrza swej żywności,
A Ty każdego żywisz z Twej szczodrobliwości.
Bądź na wieki pochwalon, nieśmiertelny Panie!
Twoja łaska, Twa dobroć nigdy nie ustanie.
Chowaj nas, póki raczysz, na tej niskiej ziemi,
Jedno zawżdy niech będziem pod skrzydłami Twemi.

1

Odpowiedzi

2010-03-03T18:22:08+01:00
Bóg jest hojny, tzn obdarza człowieka dobrodziejstwami.
Jest wszechmogący, nieogarnięty ludzkim rozumiem "wszędy pełno ciebie". To władca do którego wszystko należy i z którego dobrodziejstw człowiek korzysta. Jest dobry dla człowieka, stworzył świat w myśli o nim. Jest obiektem ludzkiej wdzięczności. To stwórca, kreator, kochający swe dzieło, które stworzył pracą "Tyś niebo zbudował i złotymi gwiazdami ślicznieś uchaftował". Takie przedstawienie Boga jest aluzją do księgi rodzaju, do opisu stworzenia świata przez Boga. Jest nieśmiertelny i wieczny, posiada nadprzyrodzone moce i wielką dobroć "twoja łaska Twa dobroć nigdy nie ustanie". Bóg jest szczodrobliwy, tzn że chętnie dzieli sie swoim bogactwem ,ktory stanowi stworzony przez niego swiat.