Odpowiedzi

2010-03-03T18:24:07+01:00
- uporządkował i ujednolicił prawo rzymskie (Kodeks Justyniana)
- dążył do odzyskania terytoriów, które znajdowały się w granicach dawnego państwa rzymskiego
- rozkazał wznieść w Konstantynopolu wiele budowli
2 5 2
2010-03-03T18:26:18+01:00
-wprowadzil kodeks justyniana,ktory zawieral dodatkowe prawa,przez co powiekszyl sie zbior praw z kodeksu XII tablic
-ufundowal bazylike Hagia Sophia
-podzielil prawo na cywilne i karne
-budowal akwedukty, drogi mosty,termy
;)
1 5 1
  • Użytkownik Zadane
2010-03-03T18:34:29+01:00
-był bliski odbudowania całości Cesarstwa Rzymskiego.Jednak wysiłek ten znacznie osłabił państwo.
-odzyskał prowincje:Afrykę północna i Italię
-przywrócił jedność basenu Morza Śródziemnego
-unowocześnił prawa rzymskiego
-spisał kodeks Justyniana
-wprowadził cezaropapizm(oznaczało to że cesarz zwoływał synody i decydował o dogmatach)
-przyczynił się do rozwoju kulturalnego, klasyfikacji praw, podzielił prawo na cywilne i karne, za jego panowania powstała Hagia Sophia
-władca budował świątynie nawet w dalekich prowincjach, np. Kościół San Vitale w Rawennie
-monumentalne budowle, akwedukty, drogi i mosty oraz łaźnie publiczne miały zapewnić Justynianowi propagandowy sukces wśród obywateli cesarstwa.