1 ) oblicz pole siatki :
a) sześcianu o krawędzi 3,5 cm
b ) prostopadłościanu , którego wymiary są równe 1 i 1/2 dm , 28 cm , 7 cm

2) szklarz ma taflę szklana o powierzchni 0,3 m kwadratowych .Czy wystarczy ona na wykonanie akwarium o wymiarach 50 cm , 29 cm , 22 cm ?

3 ) z kartki o wymiarach 21 cm i 14 cm wycięto w każdym rogu kwadrat o boku 3 cm i sklejono pudełko ( bez wieczka ) .Oblicz jaką powierzchnię ma dno pudełka >

4) Pokój ma kształt prostopadłościanu o długości 4 i 1/2 ,szerokości 3 m i wysokości 2,6 m. Ile będzie kosztowało odnowienie ( bez podłogi ) ,jeśli pomalowanie 1 m kwadratowego kosztuje .............zł ( otworów nie odliczamy ?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-03T19:00:24+01:00
1:
a) (3,5×3,5)×6=73,5cm²
b) 1,5dm=15cm 7×15×2+28×15×2+28×7×2=1442cm²
2:
0,5×0,29+0,29×0,22×2+0,5×0,22×2=0,4926m²
Odp. Nie wystarczy mu szkła.
3:
3×3=9cm²
4:
4,5×2,6×2+3×2,6×2+4,5×3=52,5m²
1 1 1