Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-10-20T17:34:45+02:00
Do zadań kuratora oświaty należy w szczególności:

1. wydawanie aktów prawnych w formie zarządzeń,
2. sprawowanie nadzoru pedagogicznego nad szkołami i placówkami oświatowymi,
3. wydawanie zezwoleń, na mocy decyzji, na założenie szkoły publicznej przez osobę fizyczną lub prawną,
4. wyrażenie zgody na zlikwidowanie szkoły publicznej prowadzonej przez inny organ lub osobę,
5. organizowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli,
6. współdziałanie z wojewódzką radą oświatową.
7. wydawanie decyzji ws. skreślenia ucznia z listy uczniów danej szkoły, o ile skreślony uczeń się odwołuje od decyzji dyrektora szkoły (Osoba skreślona z listy uczniów przez dyrektora danej szkoły ma prawo w terminie 2 tygodni od momentu podjęcia decyzji przez dyrektora odwołać się do Kuratora Oświaty. Jego decyzja jest ostateczna, przy czym do czasu wydania decyzji uczeń ma prawo uczęszczać na zajęcia lekcyjne.)
8. przeniesienie niepełnoletniego ucznia do innej szkoły na wniosek dyrektora szkoły
6 4 6
2009-10-20T17:52:28+02:00
1. wydawanie aktów prawnych w formie zarządzeń,
2. sprawowanie nadzoru pedagogicznego nad szkołami i placówkami oświatowymi,
3. wydawanie zezwoleń, na mocy decyzji, na założenie szkoły publicznej przez osobę fizyczną lub prawną,
4. wyrażenie zgody na zlikwidowanie szkoły publicznej prowadzonej przez inny organ lub osobę,
5. organizowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli,
6. współdziałanie z wojewódzką radą oświatową.
7. wydawanie decyzji ws. skreślenia ucznia z listy uczniów danej szkoły, o ile skreślony uczeń się odwołuje od decyzji dyrektora szkoły (Osoba skreślona z listy uczniów przez dyrektora danej szkoły ma prawo w terminie 2 tygodni od momentu podjęcia decyzji przez dyrektora odwołać się do Kuratora Oświaty. Jego decyzja jest ostateczna, przy czym do czasu wydania decyzji uczeń ma prawo uczęszczać na zajęcia lekcyjne.)
8. przeniesienie niepełnoletniego ucznia do innej szkoły na wniosek dyrektora szkoły
5 1 5