3.Klasa IIIa postanowiła wziąć udział w zbiórce zużytych baterii elektrycznych. Rezultaty pierwszego tygodnia zbierania baterii przedstawia diagram (załącznik).

a)uzupełnij zdania :
Żadnej baterii nie przyniosło ....uczniów. Największą liczbą baterii przyniesionych przez jednego ucznia jest...Najczęściej uczniowie przynosili po..... baterii.
b)Oblicz, ile baterii zebrali uczniowie klasy IIIa w pierwszym tygodniu. Napisz obliczenia
c)Oblicz, ile procent uczniów tej klasy przyniosło co najmniej jedną baterię. Napisz obliczenia.
pilnneeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee!!!!!!!!!!!!!!!!:))))))))
zad.2akwarium masz kształt prostopadłościanu o wym. 20 cm na 40 cm i wysokości 60 cm.jest ono w 2/3 wypełnione wodą.ile wody (w litrach) jest w akwarium?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-06T12:09:09+01:00
Żadniej bateri nie przyniosło 5 uczniów. najwięcej batreri przyniosiono: 8.
Najczęsciej; 6 baterii.
b) 6+0+3+5+0+6+0+8+0+2+0= 30
W ciagu tygodnia jest 30 baterii.
c)100%----11
x ---- 6

x= 100% * 6 =600%= 54 0,5%
x= 11 = 11 =
5 2 5