Prosze o poprawne rozwiązanie tych zadań daję naj:

suma wszystkich krawędzi prostopadłościanu wynosi 96cm.Jedna krawędź podstawy jest 2 razy krótsza od drugiej a wysokość prostopadłościanu jest sumą krótszej i dłuższej krawędzi podstawy.Oblicz pole tego prostopadłościanu:)


błagam pomocy:(

1

Odpowiedzi

2010-03-03T18:39:33+01:00
4krawędzie= x
4krawędzie= 2x
4 krawędzie= x+2x=3x
96=4x+8x+12x
24x=96
x=4
I krawędź=4
II krawędź= 8
IIIkrawędź=12
4*8=32 32*2=64
4*12=48 48*2=96
12*8=96 96*2=192
wszystko mnożyłem przez 2 bo są dwie ściany każdego rodzaju
64+96+192=352